Agenda

 

Lees verder...

Bezoekers

Vandaag 86
Deze week 285
Deze maand 1420
Sinds 11-2008 832688

Tijdperken
 

Tijdperken Doba
prehistorie prapovijest
Het Stenen Tijdperk kameno doba
De Bronstijd brončano doba
De Ijzertijd željezono doba
Klassieke Oudheid klasični stari vijek
Middeleeuwen srednji vijek
Vroegmoderne tijd rano moderne doba
De Renaissance renesansa
De Verlichting oslobođenje
De Romantiek romantika
De Moderne Tijd moderna doba
De Industriële Revolutie industrijalna revolucija
Fin de siècle kraj vijeka
De Eerste Wereldoorlog prvi svjetski rat
Het Interbellum
De Tweede Wereldoorlog drugi svjetski rat
De Naoorlogse Periode poslje rata
De Koude Oorlog hladni rat
De Postmoderne Tijd postmoderna doba
de hedendaagse tijd sadašnja doba

 

 
Citaat van de dag

"Twee dingen vervullen het gemoed met steeds nieuwe en steeds toenemende bewondering en ontzag, hoe vaker en intenser het nadenken zich erop toelegt: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij.
Две неща изпълват сърцето с ново и нарастващо възхищение и страхопочитание, колкото по-често и продължително се размишлява върху това: звездното небе над мен и моралния закон вътре в мен. "
- Immanuel Kant -
(1724-1804)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?