Agenda

 

Lees verder...

Bezoekers

Vandaag 100
Deze week 388
Deze maand 2697
Sinds 11-2008 1052978

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

 

 

 

 

 

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
Als reactie op de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog werd er in 1948 op initiatief van Eleanor Roosevelt, weduwe van president Roosevelt, een verklaring opgesteld waarin de fundamentele mensenrechten voor eens en voor altijd vastgelegd zouden zijn.
De tekst van de eerste vijf artikelen van deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vindt u hieronder in het Nederlands en het Bulgaars met transcriptie.

 

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Всеобща Декларация за Правата на Човека
Vseobsjta Deklaratsija za Pravata na Tsjoveka
 
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Член 1
Bсички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Tе са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.
Tsjlen 1
Vsitsjki chora se razjdat svobodni i ravni po dostojnstvo i prava. Te sa nadareni s razoem i suvest i sledva da se otnasjat pomezjdoe si v doech na bratstvo.
 

Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Член 2
Bсеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение.
Oсвен това, няма да се допускат никакви различия, основани на политическия, прания или международния статут на държавата или територията, към която човек принадлежи, без оглед на това, дали тази страна или територия е независима, под попечителство, несамоуправляваща се или подложена на каквото и да е друго ограничение на суверенитета.
Tsjlen 2
Vseki tsjovek ima pravo na vsitsjki prava i svobodi, provuzglaseni v tazi Deklaratsija, bez nikakvi razlitsjija, osnovani na rasa, tsvjat na kozjata, pol, ezik, religija, polititsjeski ili droegi vuzgledi, natsionalen ili sotsialen proizchod, materialno, obsjtestveno ili droego polozjenie.
Osven tova, njama da se dopoeskat nikakvi razlitsjija, osnovani na polititsjeskija, pravnija ili mezjdoenarodnija statoet na durzjavata ili teritorijata, kum kojato tsjovek prinadlezji, bez ogled na tova, dali tazi strana ili teritorija e nezavisima, pod popetsjitelstvo, nesamooepravljavasjta se ili podlozjena na kakvoto i da e droego ogranitsjenie na soevereniteta.
 

Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Член 3
Bсеки има право на живот, свобода и лична сигурност.
Tsjlen 3
Vseki ima pravo na zjivot, svoboda i litsjna sigoernost.
 

Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Член 4
Hикой не трябва да бъде държан в робство или крепостничество: робството и търговията с роби са забранени във всичките им форми.
Tsjlen 4
Nikoj ne trjabva da bude durzjan v robstvo ili krepostnitsjestvo: robstvoto i turgovijata s robi sa zabraneni vuv vsitsjkite im formi.
 

Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Член 5
Hикой не трябва да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание.
Tsjlen 5
Nikoj ne trjabva da bude podlagan na iztezanija ili na zjestoko, netsjovesjko ili oenizitelno tretirane ili nakazanie.

 

 

 

 
  2024 Harmen W. Schoonekamp | contact | Talennet  | sitemap.

Citaat van de dag

"De goden zijn dood en de mens is aan zichzelf overgelaten.
Боговете са мъртви и човекът е оставен сам на себе си. "
- Friedrich Nietzsche -
(1844-1900)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?